Show sidebar
بستن

شربت سناگل گل دارو

23,000 تومان
نیاز مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است. مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده
بستن

شربت گیاهی پدی کاف

8,000 تومان
موارد مصرف : – اسپاسم و التهاب مجاری تنفسی فوقانی و برونش ها – سرفه اجزا و مواد مؤثره :